Pohybujte se ve světě doprovázení: Zapojení online kurzu.

Prodigy Flare

Podmínky přístupu a používání

Společnost vám poskytuje své služby na základě následujících Podmínek používání („TOU“), které mohou být pravidelně aktualizovány bez předchozího upozornění. Kromě toho, při používání konkrétních služeb společnosti budete podléhat všem zveřejněným pokynům nebo pravidlům, které se na takové služby vztahují a které mohou být pravidelně aktualizovány. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nové funkce, které rozšiřují nebo zlepšují stávající službu.

Uznání podmínek

Tato smlouva upravuje váš využití našeho webu a s ním spojených služeb. Přístupem na naše stránky uznáváte, že jste důkladně zkontrolovali, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete právně vázáni podmínkami a ustanoveními uvedenými v našich Podmínkách používání. Nedodržení těchto podmínek představuje zásadní porušení této smlouvy, kterému-li nesouhlasíte, mělo by vás odradit od používání našeho webu.

Omezení naší odpovědnosti

Vyloučení a omezení odpovědnosti obsažené v online podmínkách se nevztahují na odpovědnost strany: (i) za podvod nebo záměrný závazek; (ii) za smrt nebo osobní újmu způsobenou nedbalostí; nebo (iii) kde takové omezení nebo vyloučení nelze zákonně vyloučit.
S výjimkou ustanovení v online podmínkách nebude odpovědná za ztráty, které jsou výsledkem nedodržení online podmínek, včetně, ale neomezeně na, ztráty, které spadají do následujících kategorií:
 • nepřímé nebo důsledné ztráty;
 • ztráta příjmů nebo výnosů
 • ztráta podnikání;
 • ztráta očekávaných úspor; nebo
 • ztráta nebo poškození dat.

Dodatečná ustanovení

Uživatelům nabízíme možnost přihlášení k odběru e-mailových aktualizací a bulletinů, abyste zůstali informováni o našich produktech, službách a akcích. Rozumíme však, že preference se mohou změnit a uživatelé si mohou přát odhlásit se ze zasílání takových komunikací. Proto poskytujeme snadný mechanismus pro odhlášení ve všech e-mailových komunikacích. Uživatelé se mohou kdykoli odhlásit z našeho e-mailového seznamu kliknutím na odkaz k odhlášení nebo nás přímo kontaktováním. Respektujeme uživatelské preference a promptně vyhovujeme požadavkům na odhlášení.

Zakázané akce

Organizace může omezit přístup z vlastní sítě na jakékoli stránky v souladu s těmito podmínkami používání. Můžete se obrátit na UTO, abyste požádali o přístup na omezenou stránku nebo oznámili, že stránka byla omylem omezena. Organizace vás může omezit v přístupu k organizaci počítačovým a komunikačním zdrojům.
Informace zveřejněné na počítačích nebo webových stránkách organizace
 • Omezení používání webových stránek organizace. Webová stránka a webové stránky organizace mohou být použity pouze pro obchod organizace a pouze oprávněné osoby mohou upravovat nebo zveřejňovat materiály na těchto stránkách. Žádné jiné stránky nemohou naznačovat, že jsou webovými stránkami organizace. Pokud je možné způsobit zmatek, stránky by měly obsahovat odmítnutí odpovědnosti a odkazy na stránky organizace.
 • Obecné povinnosti jednotlivců zveřejňujících materiály. Zveřejňováním materiálů a používáním počítačových a komunikačních zdrojů organizace každý uživatel prohlašuje, že materiály vytvořil nebo že má právo materiály zveřejnit nebo použít. Skladování, zveřejňování nebo přenos materiálů nesmí porušovat práva žádné třetí osoby v materiálech, včetně autorských práv, ochranných známek, patentů, obchodních tajemství a jakákoliv práva publicity nebo soukromí jakékoliv osoby. Zveřejněné materiály nesmějí být pomlouvačné, hanlivé, pomlouvačné nebo obscénní.
 • Zákaz komerčního využití. Počítačové a komunikační zdroje organizace nesmějí být použity pro neoprávněné komerční účely.

Připojení na stránky prostřednictvím odkazů

Mějte prosím na paměti, že naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, které nejsou řízeny naší zásadou ochrany osobních údajů nebo bezpečnostními opatřeními. Neseme veškerou odpovědnost za obsah, bezpečnost nebo praktiky těchto propojených stránek. Uživatelé jsou vyzváni, aby se k těmto stránkám přistupovalo opatrně a na vlastní riziko, a nepovolené propojování na naše stránky je přísně zakázáno.

Porušení a následky

Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit váš přístup k naší službě, bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, včetně, ale neomezeně na porušení podmínek.
Všechny podmínky smlouvy, které by měly logicky pokračovat i po ukončení, zůstanou v platnosti, včetně ustanovení o vlastnictví, odmítnutí záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.
Po ukončení vaše právo na používání služby okamžitě zanikne. Pokud se rozhodnete ukončit svůj účet, jednoduše přestaňte používat službu a na vyžádání bude odstraněna veškerá data, která si přejete odstranit ze stránek.

Průvodce registrací

K přístupu ke většině funkcí služby je vyžadován platný účet společnosti. Při registraci musíte poskytnout uživatelské jméno, platnou e-mailovou adresu a další potřebné informace podle pokynů na registračním formuláři. Zvolíte si také heslo a uživatelské jméno pro svůj účet. Je vaší povinností udržovat důvěrnost vašeho účtu a hesla a zajistit, aby veškeré aktivity prováděné prostřednictvím vašeho účtu byly zabezpečeny. Sdílení účtu není povoleno.
 • Ujistěte se, že váš účet je používán individuálně a není sdílen s ostatními.
 • Okamžitě písemně informujte společnost o jakémkoliv neoprávněném použití vašeho účtu nebo jiném narušení zabezpečení.
 • Poskytněte a udržujte přesné, aktuální a úplné informace o sobě při registraci.
 • Aktualizujte svá registrační data, aby zůstala přesná, úplná a aktuální.
 • Své osobní údaje můžete kdykoli aktualizovat prostřednictvím sekce „Nastavení“ vašeho účtu.
 • Pokud je placená služba pozastavena nebo zrušena, přístup k příslušným informacím může být ukončen a společnost nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat.
 • Chráníte svůj účet a jakékoli placené služby před neoprávněným nebo podvodným použitím. Okamžitě nahlášejte jakoukoli podezřelou činnost.
 • Platby provedené před nahlášením neoprávněného použití nejsou vráceny. Společnost si vyhrazuje právo uzavřít účty zapojené do neoprávněných činností.
 • Nepřepisujte, neprodávejte ani nevyužívejte jakoukoliv část placených služeb bez výslovného písemného povolení od společnosti.
 • Společnost nenese odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené vaším selháním ve zabezpečení vašeho účtu.

Používání webových stránek

Uživatelé mohou spravovat své osobní údaje prostřednictvím nastavení svého účtu na našich webových stránkách nebo kontaktováním zákaznického servisu prostřednictvím uvedených kanálů. Snažíme se reagovat na všechny dotazy a žádosti týkající se osobních údajů promptně a zajistit dodržování předpisů o ochraně osobních údajů.

Kontaktujte nás

Pokud budete potřebovat podrobnou diskusi nebo vysvětlení k jakékoli části těchto podmínek, konzultujte naše webové stránky, kde najdete veškeré potřebné kontaktní informace pro přímou komunikaci.

Úprava uživatelské smlouvy

Výslovně si vyhrazujeme právo aktualizovat nebo změnit naše podmínky služby podle potřeby k přizpůsobení provozním, regulačním nebo tržním změnám. Tyto změny budou výrazně zveřejněny na našich webových stránkách a stanou se okamžitě účinnými. Vaše pokračování v používání našich stránek a služeb bude znamenat vaše souhlas s jakýmikoli a všemi úpravami těchto podmínek.

Nezaručená politika

Naše webové stránky jsou vám k dispozici na základě "jak je" a "jak je dostupné", bez jakéhokoli záručního nebo závazného charakteru, výslovného nebo implicitního. Konkrétně společnost odmítá jakoukoli a veškerou záruku včetně, ale neomezeně, implicitních záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a nezasahování do práv. Nezaručujeme, že webová stránka bude vždy bezpečná, zabezpečená nebo bezchybná, nebo že webová stránka bude vždy fungovat bez přerušení, zpoždění nebo nedokonalostí.